Төлөөлөгчийн анкет бөглөх

Ажиллаж байгаа эдийн засгийн салбар *
# Байгууллага Эрхэлсэн ажил Харъяалагдах сектор Үйл ажиллагааны чиглэл
1
Өмнө нь ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа байгууллага *
# Байгууллага Хугацаа Эрхэлсэн ажил
1
2
3
Шагнал
# Авсан он Шагналын нэр
1 Гавъяат эдийн засагч
2 Гавъяат багш
3 Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон
4 Алтан гадас
5 Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
6 Засгийн газрын өргөмжлөл
7 Салбарын тэргүүн
8 Салбарын жуух
Салбар хуралдаанд оролцох таны санал *
# Санал (2-ыг сонгох)
1
2
3
4